A FUNANDMORE ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Feltöltés alatt

A FUNANDMORE ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az adatkezelő adatai:
Neve: Elevenpark Kft.    
Székhelye:2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 45.
Cégjegyzékszáma: 13-09-130348
Cégjegyzéket vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
E-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő nyilvántartási azonosítója:
Az adatkezelő regisztrációja jelenleg folyamatban van.
Adatkezelőnek minősülnek továbbá a funandmore.hu/partnereink és a funandmore.hu honlapon felsorolt intézmények.
(a továbbiakban: „Adatkezelő“)

Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a FunAndMoreba történő regisztrációkor. A FunAndMoreba történő regisztráció az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése, illetve 2012. január 1. napját követően a 2011. évi CXII. 5. § (1) bekezdése (a továbbiakban együtt: „Avtv.“) alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:
A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a FunAndMore tagsággal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

A kezelt adatok köre:
A felhasználó a papír alapon történő regisztráció során megadja a vezetéknevét, keresztnevét, születési dátumát, e-mail címét. A felhasználó az online regisztráció során megad egy jelszót, a vezetéknevét, keresztnevét, születési dátumát, e-mail címét, lakcímét (ország, irányítószám, város, utca, házszám) telefonszámát (a továbbiakban: „Adatok”). Az Adatokon kívül további adat megadása nem szükséges, ezek automatikusan törlésre kerülnek.

Adatok továbbítása:
Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Adatokat a FunAndMore partnereink honlapon felsorolt partnerintézményei és a www.funandmore.hu honlapon felsorolt reklámpartnerei számára továbbítja, akik az Adatok vonatkozásában szintén Adatkezelőnek minősülnek. Ezen intézményeken kívül harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más adatkezelésekkel nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés célja:
1. A felhasználó által megadott Adatok esetében az adatok kezelésének célja

  • a felhasználó jogosultságának azonosítása, illetve ellenőrzése (azaz a szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezése),
  • a személyre szóló FunAndMore igazolvány elkészítése,
  • a felhasználó születésnapi meghívása a Kids Klub partnerintézményeihez,
  • a felhasználó által megrendelt további szolgáltatás (pl.: értesítések, hírlevelek, műsorajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, a továbbiakban: „További Szolgáltatás”) küldésének lehetősége. Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók számára bármilyen További Szolgáltatást csak a felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

2. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az Adatokat nem használja. Az Adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a felhasználó regisztrációjától a felhasználó FunAndMoreból történő kilépéséig tart. Az Adatkezelő a felhasználó FunAndMoreból történő kilépésétől számított 3 munkanapon belül a felhasználónak minden adatát törli a rendszeréből.

A További Szolgáltatás lemondása
A felhasználó a További Szolgáltatásokhoz történt hozzájárulását indoklásmentesen és költségmentesen visszavonhatja az Adatkezelőhöz címzett levélben (2085 Pilisvörösvár, Csendbiztos utca 17. A/1. ép.) vagy elektronikus úton (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Az Adatkezelő a beleegyezés visszavonásának napjától a felhasználó részére nem küld További Szolgáltatást.

Egyéb információk:
1. Az Adatkezelő az Adatokat papír alapon és digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre
feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.
2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
3. Az érintettet megilletik az Avtv.-ben meghatározott jogok, így a felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen. Amennyiben a felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt az adatvédelmi biztoshoz (Adatvédelmi Biztos Irodája, 1051 Budapest, Nádor u. 22.), valamint a bírósághoz fordulhat.
4. Az Adatkezelő az Avtv.-ben foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt Adatot törli, ha (a) kezelése jogellenes; (b) a felhasználó kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az Adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
5. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet felhasználót haladéktalanul értesíti.
6. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
7. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.
8. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek.

Aláírásommal

  • engedélyezem gyermekem Kids Klubba való regisztrálását és az általam megismert FunAndMore adatkezelési szabályzatban foglaltak alapján gyermekem nevében hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a gyermekem Adatait kezelje és a partnereink és a funandmore.hu honlapon felsorolt Adatkezelők részére továbbítsa.
  • kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az általam megadott címekre a gyermekem részére értesítéseket, hírleveleket, műsorajánlatokat, hűségprogramokat, akciókat és reklámokat küldjön.

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.
Szülő aláírása